Rondo Lapponico

In English

Hem

Beställ noter

Notkatalogen

- stråkar

- träblåsare

- brass

- sång till instrument

- kör

- orgel

- accordeon / dragspel

- kammarorkester

Lyssna på notkatalogen

Lyssna på skivor

Läs om Gunnar

Läs om musikförlaget

Kontakta oss

 


I Notkatalogen finner du Rondo Lapponico på körsidan som nummer 422.

Rondo Lapponico finns även i en version för stråkkvartett på sidan för stråkar, där den ingår i det större verket Lapplandia triptyk, nummer 115.


Lyssna på Rondo Lapponico:

kör

stråkkvartett


Gunnar Hahn skriver om Rondo Lapponico

 

Rondo Lapponico bygger på samernas musik - jojkarna. En jojk är kort och ramsartad och kan därför upprepas många gånger. Samen jojkar till människan eller till renen, björnen, solen, stormen eller något annat han möter i sitt vildmarksliv.

Texterna i de samiska jojkarna är i allmänhet ytterst knapphändiga och innehåller i bästa fall ett ord som säger vem jojken är avsedd för. Resten av melodin nynnas på stavelser såsom na na na, lå lå lå, je je je etc. I mitt rondo har jag använt dessa ljud för att få fram klanger, nyanser och stegringar. Hör t ex tenorernas första insats: G o go h o l o som växer til G å g å h å l å och till G a g a h a l a! Tekniskt är jojkarna att jämföra med våra ramsor. De saknar slutfall och istället flyter jojken fram - likt en renhjord i rörelse.

Rondotemat introduceras av altarna när de sjunger RAUTASJAURE, RAUTASJAURE, som är namnet på en vacker fjällsjö i närheten av Lapp-porten. Temat avbryts av namnet på det så kallade Trolltrummeberget (Gåddesbakte), som är en bergformation med tvärbranta sidor och en helig plats för de forna nåjderna. Bleksit-älvens vågor tecknas av altarna med texten å-a, å-aå-a, men strax tar Rautasjaure-temat över och åtföljs av två varandra snarlika motiv som tillägnats byn Västerfjäll (Allesgettje) samt vildgåsen (gasa).Härken (renoxen) låter oss då¨och då höra sitt rop hä-hä-hä.

Det lugna mittpartiet är en sorgesång med finsk text, som enligt uppteckningen lyder: Isä raka taivahasta meitä kohteli. Siirsit veljen poijes maasta; rakaansa oli. I ungefärlig översättning lyder den: "Herren har tagit vår broder till sig. Han älskade honom". Även denna melodi saknar slutfall och övergår direkt till återtagning av Rondo Lapponicos första del.

Codan beskriver renkalvar som ilar iväg i allt snabbare tempo för att tvärstanna vid det branta Trolltrummeberget.

 

Gunnar Hahn, 1994