Voice and Instruments

In Swedish

Home

Place an order

Sheet music catalogue

- strings

- woodwinds

- brass

- voice and instruments

- choir

- organ

- accordion

- chamber orchestra

About Gunnar

About the Publishing Firm

Contact

All sheet music include voice parts

Instruments

#

Title

Price SEK


Voice and piano

401

Två friarevisor (Ballads of Two Suitors)
Allri´ hade jag så roli´ kväll - Det månde vara en plåga så svår
(Never Before Did I Have Such a Fun Evening - It May Be a Great Torment)

485

402

Tre dalavisor (Three Ballads from Dalarna)
Nu står jag på min resa - Så långli ä - Växer upp i dalgrönskan
(At the Onset of My Trip - Time Passes Slowly - Growing up in the Lush Valley)

440

403

Och jungfrun gick åt killan
(And the Maiden Walked to the Spring)

350

404

Två folkvisor (Two Ballads)
Lilla gossen på kyrkbacken - Fäbodvisa (The Little Boy on the Hill by the Church - Traditional Mountain Farm Ballad)

350

431

Vem kan segla förutan vind
(Who Can Sail without Wind)

300

428B

Liten Karin
(Little Karin)

350

Voice and flute

430

Polska och get-trall
(Polska and Goat Tune)

300

439B

Hornlåt från Skeberg
(Horn Tune from Skeberg)

785

Voice and string
quartet

409

Om dagen vid mitt arbete
(During My Day at Work)

440

410

Nu står jag på min resa
(At the Onset of My Trip)

485

424

Min vilotimma ljuder
(The Bell Tolls My Final Hour of Rest)

530

425

Orsa brudpolska
(Wedding Polska from Orsa)

485

434

Där växte upp en lilja
(Yonder Grew a Lily)

440

440

Jag vet en äng så frisk och grön
(I Know of a Meadow, so Fresh and Green)

485

441

Lilla gossen på kyrkobacken
(The Little Boy on the Hill by the Church)

440

442

Sången driver sorg på språng
(The Song Drives Away Sorrow)

440

469

Allri´ hade jag så roli´ kväll
(Never Before Did I Have Such a Fun Evening)

570

Voice and quintet
for flute, oboe,
clarinet, horn,
basoon)

429

Jag unnar dig ändå allt gott
(Yet I Wish You all the Best)

485

432

Jag vet en äng så frisk och grön
(I Know of a Meadow, so Fresh and Green)

530

448

Om dagen vid mitt arbete
(During My Day at Work)

300

Voice and chamber
orchestra (flute,
oboe, clarinet,
basoon, strings)

426

Skörda linet
(The Flax Harvest)

770

427

Rallarevisa
(The Ballad of the Tracklayer)

850

428

Liten Karin
(Little Karin)

910

435

Varför kom du på ängen
(Why Did You Appear at the Meadow)

770